Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 352-9:2020/A1:2023

Антифони. Изисквания за безопасност. Част 9: Антифони, поставяни в ушите, с обезопасен аудиовход

Hearing protectors - Safety requirements - Part 9: Earplugs with safety-related audio input

Главна информация

50.20     30.11.2023 г.

50.60    11.01.2024 г.

BDS

ТК-82

Европейски стандарт

13.340.20  

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт е приложим за антифони, поставяни в ушите, допълнени с обезопасен аудио вход. Той определя изисквания за конструкция, дизайн, изпълнение, маркиране и информация за потребителя, свързани с включването на обезопасен аудио вход.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2016/425

Лични предпазни средства

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 352-9:2020

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 352-9:2020/A1:2023
50.20 Начало на официално гласуване
30.11.2023 г.

Свързан проект

Въвежда EN 352-9:2020/FprA1

Преглед

Мнение по проекти и стандарти на национално, европейско и международно ниво може да дадете на етапи 40.20 Обществено допитване, 90.20 Периодичен преглед и 95.20 Предложение за отмяна на чисто национални стандарти.

Членовете на техническия комитет със статут на активно участие имат задължението да гласуват и по проекти на етап 30.20 Гласуване в ТК и 50.20 Официално гласуване.

Мнение по документа можете да дадете, като кликнете върху бутона "Вход“, за да влезте в профила си. Ако нямате профил е необходимо да кликнете върху бутона "Вход“, да се регистрирате, като създадете свой профил, и се върнете в настоящия проект/стандарт.

Вход