Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

СД CWA 5643-1:2021

Туризъм и свързаните с него услуги. Изисквания и насоки за намаляване на разпространението на Covid-19 в туристическата индустрия (ISO/PAS 5643:2021)

Tourism and related services - Requirements and guidelines to reduce the spread of Covid-19 in the tourism industry (ISO/PAS 5643:2021)
15.06.2021 г.
17.02.2022 г.

Главна информация

60.60     15.06.2021 г.

BDS

ТК-89

Споразумение на работен форум на CEN/CENELEC

03.100.01     03.200.01  

английски   български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Това споразумение CWA ще се състои от две части:
- Част 1: ще бъде одобрение на ISO/PAS 5643 Мерки за намаляване на разпространението на Covid-19 в туристическата индустрия
- Част 2: ще включва други елементи, които не са обхванати от ISO/PAS 5643, за да го допълнят с европейските нужди.

Задачата на това споразумение е да идентифицира пропуски или допълнителни изисквания, елементи или сектори, които да бъдат добавени към посочените в CWA 5643 - Част 1.
В съответствие с ISO/DPAS 5643, това споразумение CWA ще се прилага за цялата верига от стойността на туризма, включително следните подсектори:

- Настаняване, включително къмпинги, хостели, хотели и настаняване в селските райони;
- Кетъринг услуги и ресторанти;
- Медицински спа центрове;
- Голф игрища;
- Ски зони;
- Яхтени пристанища и морски дейности;
- Приключенски и екотуризъм;
- Плажове;
- Естествени защитени територии;
- Уникални обществени пространства;
- Музеи и обекти на наследството;
- Нощен отдих;
- Туристически автобусни компании, наем на кола, въжена линия и туристически воден транспорт;
- Туристически водачи;
- Туристически информационни бюра;
- Туристически посещения;
- Туристически агенции;
- Конгресен туризъм ;
- Тематични и развлекателни паркове (включително аквапаркове, паркове за животни (зоологически градини и аквариуми) и семейни развлекателни центрове.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
СД CWA 5643-1:2021
60.60 Публикуван стандарт
15.06.2021 г.

Свързан проект

Въвежда CWA 5643-1:2021

Въвежда ISO/PAS 5643:2021