Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

СД CWA 5643-2:2021

Туризъм и свързаните с него услуги. Изисквания и насоки за намаляване на разпространението на Covid-19 в туристическата индустрия. Европейска визуална идентичност

Tourism and related services - Requirements and guidelines to reduce the spread of Covid-19 in the tourism industry - European visual identity
15.06.2021 г.
17.02.2022 г.

Главна информация

60.60     15.06.2021 г.

BDS

ТК-89

Споразумение на работен форум на CEN/CENELEC

03.100.01     03.200.01  

английски   български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ осигурява визуална идентичност, която да се демонстрира от европейските туристически организации в съответствие със споразумението CWA 5643-1 и установява изисквания и насоки за използването на визуалната идентичност. Този документ включва също информативни приложения, свързани с изпълнението (контролен списък), препратки към национални стандарти и протоколи и информация, насочена към потребителя на услугата, предлагана от туристическите организации.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
СД CWA 5643-2:2021
60.60 Публикуван стандарт
15.06.2021 г.

Свързан проект

Въвежда CWA 5643-2:2021