Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 1647:2018+A1:2021

Превозни средства, пригодени за жилище по време на отдих. Подвижни жилища. Изисквания за обитаване, свързани със здраве и безопасност

Leisure accommodation vehicles - Caravan holiday homes - Habitation requirements relating to health and safety
17.11.2021 г.

Главна информация

60.60     17.11.2021 г.

BDS

ТК-14

Европейски стандарт

43.100  

английски  

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт определя изисквания, предназначени да осигурят безопасността и здравето на хората, които използват подвижни жилища за отдих, както е определено в EN 13878, като временно или сезонно настаняване. Той определя степени на устойчивост на натоварвания от сняг и устойчивост на конструкцията на подвижните жилища за отдих, както и минималната информация, която трябва да бъде включена в наръчника на потребителя. Той също така определя съответните методи за изпитване.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 1647:2019

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1647:2018+A1:2021
60.60 Публикуван стандарт
17.11.2021 г.

СЛЕДВА

ПРОЕКТ
prБДС EN 1647 rev:2023

Свързан проект

Въвежда EN 1647:2018+A1:2021