Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 10248-1:2022

Горещовалцувани стоманени шпунтови профили. Част 1: Технически условия за доставка

Hot-rolled steel sheet piles - Part 1: Technical delivery conditions

Главна информация

60.55     17.01.2023 г.

60.60   

BDS

ТК-17

Европейски стандарт

77.140.70  

Обект и област на приложение

Този документ специфицира изискванията за горещовалцувани стоманени шпунтови профили по отношение на техния химичен състав, механични характеристики и условия на доставка. Специфицираните продукти са за общи цели, конструктивни и строителни работи. Видовете стоманени шпунтови профили, обхванати от този стандарт, са: Z-образни, U-образни, с право стебло, H-образни с техните свързващи пръти. Видовете свързване и изискванията по отношение на допустимите отклонения от формата и размерите са специфицирани в част 2 на този документ.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 10248-1:2000

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 10248-1:2022
60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)
17.01.2023 г.

Свързан проект

Въвежда EN 10248-1:2023