Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 10248-1:2022

Горещовалцувани листове от нелегирана стомана за пилоти. Част 1: Технически условия за доставка

Hot-rolled steel sheet piles - Part 1: Technical delivery conditions

Главна информация

40.60     21.04.2022 г.

BDS

ТК-17

Европейски стандарт

77.140.70  

Обект и област на приложение

Този документ специфицира изискванията за горещовалцувани листове от нелегирана стомана за пилоти по отношение на техния химичен състав, механични характеристики и условия на доставка. Специфицираните продукти са за общи, конструктивни и строителни работи. Видовете пилоти от стоманени листове, обхванати от този стандарт, са: Z-образни, U-образни, равнинни мрежи, H-образни с техните свързващи пръти.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

Отменя и заменя
БДС EN 10248-1:2000

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 10248-1:2022
40.60 Край на общественото допитване
21.04.2022 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 10248-1