Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 10249-1:2022

Пилоти от студеноформувани стоманени листове. Част 1: Технически условия за доставка

Cold formed steel sheet piles - Part 1: Technical delivery conditions

Главна информация

40.60     21.04.2022 г.

BDS

ТК-17

Европейски стандарт

77.140.70  

Обект и област на приложение

Този документ специфицира изискванията за пилоти от студеноформувани листове, произведени от горещо валцувана лента или лист с дебелина, равна или по-голяма от 3 mm, по отношение на техния химичен състав, механични характеристики и условия на доставка.
Специфицираните продукти са за общи, конструктивни и строителни работи. Видовете стоманени листове за пилоти, обхванати от този документ, са Z-образни, омега образни и коритообразни. Изискванията по отношение на допустимите отклонения на форма и размери, са специфицирани в част 2 на този документ.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

Отменя и заменя
БДС EN 10249-1:2000

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 10249-1:2022
40.60 Край на общественото допитване
21.04.2022 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 10249-1