Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 10375:2021

Пилоти от горещовалцувани стоманени листове. Общи положения (Характеристики, оценяване на съответствието и маркировка)

Hot-rolled steel sheet piles - General (Characteristics, evaluation of conformity and marking)

Главна информация

20.60     5.05.2021 г.

BDS

ТК-17

Европейски стандарт

Обект и област на приложение

Този документ специфицира характеристиките и методите за изпитване на пилоти от горещовалцувани стоманени листове. Специфициранети продукти са за общи, конструктивни и строителни работи. Този документ не се прилага за плоски (плочи, ленти, листове, широки ивици) и линейни (профили, пръти, тънки пръти) продукти от горещовалцувани конструкционни стомани и стоманени конструктивни кухи профили, които са стандартизирани в други документи за строителни цели.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 10375:2021
20.60 Край на периода за коментари
5.05.2021 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 10375