Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN IEC 61557-14:2022

Електрическа безопасност на разпределителни системи за ниско напрежение до 1 000 V променливо напрежение и 1 500 V постоянно напрежение. Уреди за изпитване, измерване или мониторинг на мерките за защита. Част 14: Уреди за изпитване на безопасност на електрически устройства за машини (IEC 61557-14:2021)

Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c and 1 500 V d.c - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 14: Equipment for testing the safety of electrical equipment of machinery

Главна информация

40.60     12.08.2022 г.

BDS

ТК-0/ПС-19

Европейски стандарт

17.220.20     29.080.01     29.240.01  

Обект и област на приложение

Тази част на IEC 61557 определя специални изисквания за изпитвателни и измервателни уреди използвани за определяне на електрическата безопасност на електрически устройства на машини в съответствие с IEC 60204-1.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2014/35/EU

Електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението

2014/30/EU

Електромагнитна съвместимост

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 61557-14:2013

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN IEC 61557-14:2022
40.60 Край на общественото допитване
12.08.2022 г.

Свързан проект

Въвежда prEN IEC 61557-14:2022

Въвежда IEC 61557-14 ED2