Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 12059:2008+A1:2012/Поправка 1:2015

Продукти от естествени скални материали. Оразмерени скални материали. Изисквания

17.08.2015 г.

Главна информация

90.93     24.05.2019 г.

BDS

ТК-55

Чисто национален стандарт

Изтегли

Обект и област на приложение

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12059:2008+A1:2012

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12059:2008+A1:2012/Поправка 1:2015
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
24.05.2019 г.