Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 12371:2010/Поправка 1:2015

Методи за изпитване на естествени скални материали. Определяне на устойчивостта на замръзване

17.08.2015 г.

Главна информация

90.93     24.05.2019 г.

BDS

ТК-55

Чисто национален стандарт

Изтегли

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт определя метод за оценяване на въздействието от цикли на замразяване/ размразяване на естествени каменни материали (виж EN 12670 за терминология и EN 12440 за наименование). Стандартът съдържа информация както за кратко технологично изпитване (изпитване А) за оценяване на въздействието от цикли на замразяване/размразяване върху съответни характеристики, така и изпитване за идентификация (изпитване В).

ЗАБЕЛЕЖКА: Някои мрамори, както са определени в EN 12440 могат да претърпят промени във физичните свойства по-скоро в резултат на условията на изпитването, отколкото на въздействието на циклите на замразяване/размразяване. В тези случаи трябва да се прилагат допълнителни изпитвания (например EN 14066).

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12371:2010

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12371:2010/Поправка 1:2015
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
24.05.2019 г.