Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 1863-2:2005/Поправка 1:2015

Стъкло за строителството. Термично усилено натриево калциево силикатно стъкло. Част 2: Оценяване на съответствието/стандарт за продукт

16.06.2015 г.

Главна информация

60.60     16.05.2015 г.

BDS

ТК-7

Чисто национален стандарт

Поправката се отнася към изданието на бълг. език.

Изтегли

Обект и област на приложение

Този документ се отнася за оценяване на съответствието и за производствения контрол на продукти от плоско термично усилено натриево калциево силикатно стъкло, предназначени за използване в строителството.
ЗАБЕЛЕЖКА: За продукти от стъкло, които са снабдени с електрически мрежи или системи, например за алармена сигнализация или подгряване, могат да се приложат и други директиви, като например Нисковолтовата директива.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1863-2:2005

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1863-2:2005/Поправка 1:2015
60.60 Публикуван стандарт
16.05.2015 г.