Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 9075:1989/Поправка:1990

Антикорозионна защита на строителните конструкции и съоръжения, изложени на действието на агресивни среди. Основни понятия. Класификация на агресивните среди

1.01.1990 г.

Главна информация

90.60     17.03.2022 г.

BDS

ТК-5

Чисто национален стандарт

Изтегли

БДС 9075:1989/Поправка:1990 :: BG

Изтегли безплатно

Обект и област на приложение

Стандартът съответства на СТ на СИВ 2440-80 в т. 2.3, табл. 2 и 3.
Стандартът определя основните понятия в областта на корозията и класификацията на агресивните среди в зависимост от въздействието им върху незащитен циментов бетон /тежък и лек плътен − конструктивен/, азбестоцимент и въглеродна стомана за носещи и ограждащи конструкции и съоръжения. Класификацията на агресивните среди се отнася за бетон, който е набрал проектната си якост.
Стандартът е изходен документ за проектиране на антикорозионна защита на строителните конструкции и съоръжения.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

Коригира
БДС 9075:1989

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 9075:1989/Поправка:1990
90.60 Край на периодичен преглед
17.03.2022 г.

СЛЕДВА

ПРОЕКТ
prБДС 9075:2022