Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 10051:2022

Непрекъснато горещовалцувани лента и дебел/тънък лист, нарязан от широка лента от нелегирани и легирани стомани. Допустими отклонения от размерите и формата

Continuously hot-rolled strip and plate/sheet cut from wide strip of non-alloy and alloy steels - Tolerances on dimensions and shape

Главна информация

40.60     29.09.2022 г.

BDS

ТК-17

Европейски стандарт

77.140.50  

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт определя допустимите отклонения от размери и форма за непрекъснато горещовалцувани тънък/дебел лист и лента без покритие с максимална широчина 2200 mm, от нелегирани и легирани стомани, в съответствие с таблица 1 (виж също приложение А). Този европейски стандарт се прилага също и за горещовалцувана лента, предназначена за студено валцуване.
Този европейски стандарт не се прилага за неръждаеми стомани и горещовалцувана лента с широчина на валцуване, w < 600 mm (виж ЕN 10048).

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

Отменя и заменя
БДС EN 10051:2011

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 10051:2022
40.60 Край на общественото допитване
29.09.2022 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 10051