Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN ISO 21362 rev:2022

Нанотехнологии. Анализ на нанообекти чрез асиметрично-поточно и центрофужно фракциониране на потоците от наночастици (ISO/AWI 21362)

Nanotechnologies - Analysis of nano-objects using asymmetrical-flow and centrifugal field-flow fractionation

Главна информация

10.99     26.04.2021 г.

BDS

ТК-99

Европейски стандарт

07.120  

Обект и област на приложение

Този документ представя параметри и условия, като част от измервателна система, необходими за разработване и утвърждаване на методи за прилагане на асиметрично фракциониране на асиметричен поток и центробежен полеви поток към анализа на нанообекти и техните агрегати и агломерати, диспергирани във водна среда. В допълнение към фракционирането на съставните части, анализът може да включва размер, разпределение на размера, концентрация и идентификация на материала с помощта на един или повече подходящи детектори.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
СД CEN ISO/TS 21362:2021

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN ISO 21362 rev:2022
10.99 Прието предложение за нов проект
26.04.2021 г.

Свързан проект

Въвежда prEN ISO 21362 rev

Въвежда ISO/AWI 21362