Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 12309-1:2023

Газови сорбционни уреди за отопление и/или охлаждане с номинална топлинна мощност, не по-голяма от 70 kW. Част 1: Термини и определения

Gas-fired sorption appliances for heating and/or cooling with a net heat input not exceeding 70 kW - Part 1: Terms and definitions

Главна информация

50.20     2.02.2023 г.

50.60    16.03.2023 г.

BDS

ТК-8

Европейски стандарт

01.040.27     01.040.91     27.080     91.140.30  

Обект и област на приложение

1.1 Обхват на EN 12309
Уредите, обхванати от този европейски стандарт включват следното или комринация от следното: - газови абсорбционни охладители/нагреватели; - газови абсорбционни термопомпи. Този европейски стандарт е приложим за уреди, проектирани за отопление на помещения или за охлаждане, или за замразяване, без топлинна рекуперация. Този европейски стандарт е приложим за уреди със системи тип B и C за отвеждане на димните газове (в съответствие със CEN/TR 1749), както и за уреди, проектирани за работа на открито.
Виж повече на английски език.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12309-1:2015

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 12309-1:2023
50.20 Начало на официално гласуване
2.02.2023 г.

Свързан проект

Въвежда FprEN 12309-1

Преглед

Мнение по проекти и стандарти на национално, европейско и международно ниво може да дадете на етапи 40.20 Обществено допитване, 90.20 Периодичен преглед и 95.20 Предложение за отмяна на чисто национални стандарти.

Членовете на техническия комитет със статут на активно участие имат задължението да гласуват и по проекти на етап 30.20 Гласуване в ТК и 50.20 Официално гласуване.

Мнение по документа можете да дадете, като кликнете върху бутона "Вход“, за да влезте в профила си. Ако нямате профил е необходимо да кликнете върху бутона "Вход“, да се регистрирате, като създадете свой профил, и се върнете в настоящия проект/стандарт.

Вход