Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 12152:2022

Окачени фасади. Въздухопроницаемост. Технически изисквания и класификация

Curtain walling - Air permeability - Performance requirements and classification

Главна информация

40.60     9.06.2022 г.

BDS

ТК-96

Европейски стандарт

91.060.10  

Обект и област на приложение

Този стандарт специфицира изисквания и класификация за въздухопроницаемост, както на фиксирани, така и на отваряеми части на окачени фасади, подложени на положително и отрицателно въздушно налягане.
Забележка: Този стандарт се прилага за окачени фасади, специфицирани в prEN 13830.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

Отменя и заменя
БДС EN 12152:2003

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 12152:2022
40.60 Край на общественото допитване
9.06.2022 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 12152