Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС ISO 12742:2021

Медни, оловни и цинкови сулфидни концентрати. Определяне на границите на влажност при транспортиране. Метод на разстилане (ISO 12742:2020)

Copper, lead and zinc sulfide concentrates — Determination of transportable moisture limits — Flow-table method
20.04.2021 г.

Главна информация

60.60     20.04.2021 г.

BDS

ТК-55

Международен стандарт

73.060.99  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ специфицира метод за определяне на разстилането чрез стръскване за определяне на границите на влажността при транспортиране (TML) на медни, оловни и цинкови сулфидни концентрати, които при транспортиране могат да преминат в течно състояние. Стандартът е приложим при определяне на TML на концентратите, съдържащи от 10% до 80 % (масови части) олово, от 10% до 65% (масови части) цинк и от 10% до 55% (масови части) мед и е приложим също за стойности TML в диапазон от 3% до 28% (масови части).

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС ISO 12742:2011

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС ISO 12742:2021
60.60 Публикуван стандарт
20.04.2021 г.

Свързан проект

Въвежда ISO 12742:2020