Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 50600-2-4:2022

Информационни технологии. Съоръжения и инфраструктура на центрове за данни. Част 2-4: Инфраструктура на телекомуникационно окабеляване

Information technology - Data centre facilities and infrastructures - Part 2-4: Telecommunications cabling infrastructure

Главна информация

45.99     5.10.2022 г.

50.20    25.11.2022 г.

BDS

ТК-57

Европейски стандарт

35.020     35.110     35.160  

Обект и област на приложение

Този документ определя принципите на проектиране за информационни технологии и мрежови телекомуникационни кабели (например SAN и LAN) в съответствие с EN 50173 5, въз основа на критериите и класификациите за „наличност“ и „физическа сигурност“ в рамките на EN 50600 1.
Този документ разглежда телекомуникационните кабелни инфраструктури, използвани в центровете за данни. Той описва:
а) за проектиране, прилагането на общи стандарти за окабеляване от серия EN 50173;
б) за спецификация на инсталацията, планиране и практики и осигуряване на качеството, прилагането на стандарти от серия EN 50174 (и свързаните с тях стандарти).
В допълнение, този документ определя изисквания и препоръки за следното:
1) окабеляване на обща информационна технология за поддръжка на ИТ работата на центъра за данни;
2) телекомуникационни кабели за наблюдение и контрол, според случая, разпределението на енергията, контрола на околната среда и физическата сигурност на центъра за данни;
3) друго окабеляване за сградна автоматизация;
4) пътеки, пътни системи, пространства и заграждения за телекомуникационните кабелни инфраструктури.
Изискванията за безопасност и електромагнитна съвместимост (EMC) са извън обхвата на този документ и са обхванати от други стандарти и разпоредби. Въпреки това информацията, дадена в този документ, може да бъде от полза за спазването на тези стандарти и разпоредби.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

Отменя и заменя
БДС EN 50600-2-4:2015

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 50600-2-4:2022
45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване
5.10.2022 г.

Свързан проект

Въвежда FprEN 50600-2-4