Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 50700:2023

Информационни технологии. Окабеляване на разпределителни мрежи за достъп (PDAN) в помещения за поддържане на оптични широколентови мрежи

Information technology - Premises distribution access network (PDAN) cabling to support deployment of optical broadband networks

Главна информация

60.55     4.07.2023 г.

60.60   

BDS

ТК-57

Европейски стандарт

35.110  

Подходящ за МСП

Обект и област на приложение

Този документ уточнява окабеляването на мрежата за достъп с оптични влакна в помещения с множество абонати, наречени разпределителна мрежа за достъп до помещения (PDAN). Помещенията могат да се състоят от единични или няколко сгради. Посоченото окабеляване е предназначено да бъде предварително инсталирано, в готовност за последващо свързване на многоабонатни помещения към инфраструктура на доставчици на достъп за поддръжка на разгръщане на оптични широколентови мрежи. Този документ не уточнява нито окабеляването на мрежата за достъп извън помещението, нито окабеляването в рамките на абонатното пространство за по-нататъшно разпространение на услуги извън оборудването на помещенията на клиента. Този документ определя:
а) структурата и конфигурацията на окабеляването с оптични влакна.
б) изисквания за изпълнение на кабелите.
в) опции за изпълнение.
Практиките за безопасност по отношение на опасността от оптичната мощност са посочени в EN 60825-2. Оптичните мощности, по-високи от нивата на опасност, посочени в EN 60825-2, не се разглеждат в този документ. Изискванията за безопасност (електрическа безопасност, пожар и др.) и електромагнитна съвместимост (EMC) са извън обхвата на този документ и са обхванати от други стандарти и разпоредби. Въпреки това информацията, дадена в този документ, може да бъде от полза за спазването на тези стандарти и разпоредби.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 50700:2014

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 50700:2023
60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)
4.07.2023 г.

Свързан проект

Въвежда EN 50700:2023