Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 22526-1:2022

Пластмаси. Въглероден и екологичен отпечатък на биологични пластмаси. Част 1: Общи принципи (ISO 22526-1:2020)

Plastics - Carbon and environmental footprint of biobased plastics - Part 1: General principles (ISO 22526-1:2020)
23.03.2022 г.

Главна информация

60.60     23.03.2022 г.

BDS

ТК-81

Европейски стандарт

13.020.40     83.080.01  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ определя общите принципи и системните граници за въглеродния и екологичния отпечатък на пластмасови продукти на биологична основа. Това е въведение и документ с насоки към останалите части от серията ISO 22526.
Този документ е приложим за пластмасови изделия и пластмасови материали, полимерни смоли, които са на основата на биологични или изкопаеми съставки

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 22526-1:2022
60.60 Публикуван стандарт
23.03.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 22526-1:2021

Въвежда ISO 22526-1:2020