Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС ISO 5477:2023

Информатика в здравеопазването. Оперативна съвместимост на информационните системи за готовност и реагиране при извънредни ситуации в областта на общественото здраве. Бизнес правила, терминология и речник на данните (ISO/DIS 5477:2023)

Health informatics — Interoperability of public health emergency preparedness and response information systems – Business rules, terminology and data vocabulary

Главна информация

40.99     11.05.2023 г.

50.00    25.07.2023 г.

BDS

ТК-80

Международен стандарт

35.240.80     01.040.35  

Обект и област на приложение

В този документ са посочени бизнес изискванията, терминологията и речникът за информационните системи на PH EPR. Той включва описание на областта на информационните системи за ЕЗП и информационна рамка за съпоставяне на съществуващите стандарти за семантична оперативна съвместимост за готовност и реагиране при извънредни ситуации с информационните системи за ЕЗП.
Основната целева аудитория на този документ са създателите на политики (правителствени или организационни), регулаторните органи, планиращите и управляващите проекти за информационни системи за ПН EPR, анализаторите на данни за ПН EPR и информатиците. Съдържанието му ще бъде от интерес и за други заинтересовани страни, като например ръководители ситуацията при инциденти, преподаватели по ФН, разработчици на стандарти и представители на академичните среди.
Документът е разработен въз основа на концепциите и методологията, описани в:
- Рамката на Световната здравна организация (СЗО) за оперативен център за спешни случаи в областта на общественото здраве от 2015 г. и помощните наръчници А и С на СЗО, публикувани през 2018 г,
- ISO 30401:2018 Системи за управление на знанията . Изисквания;
- ISO 13054:2012 Управление на знанията на стандартите за управление на здравната информация;
- ISO 22300:2018 Сигурност и устойчивост. Речник;
- ISO 22320:2018 Сигурност и устойчивост - Управление на извънредни ситуации. Насоки за управление на инциденти.
Този документ има двойна цел, като предоставя на крайния потребител:
1. Бизнес изисквания, стандартизирана терминология и речник за информационните системи за ПНПО.
2. Съдействие за разработване на оперативно съвместими информационни системи за PH EPR.

Жизнен цикъл

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС ISO 5477:2023
40.99 Решение за преминаване към следващ етап
11.05.2023 г.

Свързан проект

Въвежда ISO/DIS 5477