Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 933-1:2021

Изпитвания за определяне на геометрични характеристики на скални материали. Част 1: Определяне на зърнометричен състав. Метод чрез пресяване

Tests for geometrical properties of aggregates - Part 1: Determination of particle size distribution - Sieving method

Главна информация

40.60     9.09.2021 г.

BDS

ТК-5

Европейски стандарт

91.100.15  

Обект и област на приложение

Този документ специфицира сравнителния метод, използван за изпитване на типа и в случай на спор, за определяне на зърнометричния състав на скалните материали чрез измиване и сухо пресяване. За други цели, специално при производствения контрол, може да се използват други методи, при условие че е установена подходяща работеща взаимовръзка със сравнителния метод.
Този документ се прилага за всички скални материали, с горен размер D до 90 mm, с изключение на пълнители.
ЗАБЕЛЕЖКА : Определянето на зърнометричния състав на пълнители е установено в EN 933-10.
В приложение А е специфициран метод за изпитване на скални материали, неподходящи за изсушаване в сушилня.
В приложение В са специфицирани допълнителни стъпки за приготвяне на порция за изпитване от нефракционирани скални материали с D ≥ 31,5 mm, без измиване на фракции, по-големи от 16 mm.
Приложение С предоставя указания за максимална маса върху ситото за избягване на претоварване.
Приложение D предоставя пример за шаблон на данни от изпитването.
Приложение Е предоставя шаблон за графично представяне на резултатите от изпитването.
В приложение F са дадени данни за точността.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 933-1:2012

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 933-1:2021
40.60 Край на общественото допитване
9.09.2021 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 933-1