Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 13374:2022

Временни системи за странична защита. Изисквания за продукти. Методи за изпитване

Temporary edge protection systems - Product specification - Test methods

Главна информация

40.60     21.04.2022 г.

BDS

ТК-107

Европейски стандарт

13.340.99     91.220  

Обект и област на приложение

В този документ са специфицирани изискванията и методите за изпитване на временни системи за странична защита, които се използват при строителството и поддръжката на сгради и други строителни съоръжения.
Този документ се прилага за временни системи за странична защита при прави и наклонени повърхности и специфицира изискванията за три класа на временна странична защита.
За ситемите за странична защита с предпазващи функции (например падане или хлъзгане от наклонени покриви), този стандарт специфицира изисквания за поглъщане на енергия.
Този стандарт включва системи за странична защита, някои от които са закрепени за конструкцията и други, които разчитат на гравитация или триене при плоски повърхности.
Този стандарт не предоставя изисквания за системи за странична защита, предназначени за:
- защита срещу удар от превозни средства или от други подвижни съоръжения,
- защита от хлъзгане на насипни материали, сняг и т.н.
- защита на зони, достъпни за публика.
Този стандарт не се прилага за странична защита на скелета съгласно EN 12811-1 and EN 1004.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 13374:2013+A1:2019

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 13374:2022
40.60 Край на общественото допитване
21.04.2022 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 13374