Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 14769:2022

Битуми и битумни свързващи вещества. Условия за ускорено продължително стареене в съд за стареене под налягане (PAV)

Bitumen and bituminous binders - Accelerated long-term ageing conditioning by a Pressure Ageing Vessel (PAV)

Главна информация

45.99     16.12.2022 г.

50.20    2.03.2023 г.

BDS

ТК-67

Европейски стандарт

75.140     91.100.50  

Обект и област на приложение

Този документ описва една процедура за ускорено стареене/кондициониране на битумни свързващи вещества. Процедурата включва стареене върху блюда със свързващо вещество при повишени температури в условия на повишено налягане в съд за стареене под налягане (PAV).
ЗАБЕЛЕЖКА: За свързващите вещества, които се използват в приложения с горещ асфалт, предварителното кондициониране на пробата може да бъде извършено с помощта на един от методите от серията EN 12607. За свързващите вещества, които се използват в битумна емулсия и приложения за разредени или пластифицирани битуми, стабилизирането на пробата е такова, че да не остават летливи вещества.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Прилагането на този документ може да включва опасни материали, дейности и оборудване. Този документ не разглежда всички въпроси за безопасност, свързани с неговото прилагане. Потребителят на този документ носи отговорност за установяване на подходящи мерки за безопасност и опазване на здравето и за определяне приложимостта на ограниченията на нормативните актове, преди неговото прилагане. Тази процедура не се използва, ако има вероятност летливи компоненти да присъстват в свързващото вещество.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 14769:2012

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 14769:2022
45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване
16.12.2022 г.

Свързан проект

Въвежда FprEN 14769