Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 14771:2022

Битуми и битумни свързващи вещества. Определяне на якостта при огъване чрез провисване. Ивичен реометър (BBR)

Bitumen and bituminous binders - Determination of the flexural creep stiffness - Bending Beam Rheometer (BBR)

Главна информация

45.99     16.12.2022 г.

50.20    2.03.2023 г.

BDS

ТК-67

Европейски стандарт

75.140     91.100.50  

Обект и област на приложение

Този документ описва метод за определянето на якостта при огъване чрез провисване на битумни свързващи вещества, в обхвата от 30 MPa до 1 GPa, посредством ивичен реометър.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Прилагането на този документ може да включва опасни материали, дейности и оборудване. Този европейски стандарт не разглежда всички въпроси за безопасност, свързани с неговото прилагане. Потребителят на този документ носи отговорност за установяване на подходящи мерки за безопасност и опазване на здравето и за определяне приложимостта на ограниченията на нормативните актове, преди неговото прилагане.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 14771:2012

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 14771:2022
45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване
16.12.2022 г.

Свързан проект

Въвежда FprEN 14771