Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 14770:2022

Битуми и битумни свързващи вещества. Определяне на комплексния модул на срязване и фазовия ъгъл. Реометър на динамично срязване (DSR)

Bitumen and bituminous binders - Determination of complex shear modulus and phase angle - Dynamic Shear Rheometer (DSR)

Главна информация

45.99     16.12.2022 г.

50.20    2.03.2023 г.

BDS

ТК-67

Европейски стандарт

75.140     91.100.50  

Подходящ за МСП

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт описва общ метод, използващ реометър на динамично срязване (DSR) за измерване на реологичните свойства на битумни свързващи вещества. Процедурата включва определянето на комплексния модул на срязване и фазовия ъгъл на свързващи вещества в обхват на честоти и температури на изпитване, когато са изпитани на вибрационно срязване.
Посредством изпитването при дадена температура и честота могат да се изчислят комплексния модул на срязване, |G*|, и неговия фазов ъгъл, δ, както и компонентите G ' и G'' на комплексния модул на срязване.
Този метод е приложим за несъстарени, състарени и възстановени битумни свързващи вещества.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Прилагането на този документ може да включва опасни материали, дейности и оборудване. Този документ не разглежда всички въпроси за безопасност, свързани с неговото прилагане. Потребителят на този документ носи отговорност за установяване на подходящи мерки за безопасност и опазване на здравето и за определяне приложимостта на ограниченията на нормативните актове, преди неговото прилагане.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 14770:2012

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 14770:2022
45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване
16.12.2022 г.

Свързан проект

Въвежда FprEN 14770