Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 12196:2022

Уреди за гимнастика. Коне и кози. Функционални изисквания и изисквания за безопасност, методи за изпитване

Gymnastic equipment - Horses and bucks - Functional and safety requirements, test methods

Главна информация

40.10     5.09.2022 г.

40.20    3.11.2022 г.

BDS

ТК-88

Европейски стандарт

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт определя изисквания за функционалност (виж точка 3) и специфични изисквания за безопасност, приложими за 4 вида (типа) гимнастически коне и кози за прескачане (виж таблица 1) в допълнение към общите изисквания за безопасност, описани в EN 913 (виж точка 4)

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2001/95/EC

Обща безопасност на продуктите

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

Отменя и заменя
БДС EN 12196:2004

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 12196:2022
40.10 Превод на проекта на официалните езици
5.09.2022 г.

Свързан проект

Въвежда prEN 12196