Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС ISO 31073:2022

Управление на риска. Речник (ISO 31073:2022)

Risk management — Vocabulary
23.03.2022 г.

Главна информация

60.60     23.03.2022 г.

BDS

ТК-34

Международен стандарт

01.040.03     03.100.01  

английски  

Стандартът е в процес на превод и е на етап "Включен в работната програма"

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ предоставя дефинициите на родови термини, свързани с управлението на рисковете, пред които е изправена организацията. Той има за цел да насърчи взаимното и последователно разбиране и последователен подход към описанието на дейностите, свързани с управлението на риска и използването на единна терминология за управление на риска в процеси и рамки, насочени към управлението на рисковете, пред които са изправени организациите.
Този документ е предназначен за използване от:

- ангажирани с управлението на рисковете,
- участващите в работата на ISO и IEC, и
- разработващите национални или специфични за сектора стандарти, ръководства, процедури и кодекси за прилагане, свързани с управлението на риска.

Относно принципите и насоките за управление на риска се прави позоваване на ISO 31000: 2018.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС ISO 31073:2022
60.60 Публикуван стандарт
23.03.2022 г.

Свързан проект

Въвежда ISO 31073:2022