Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС ISO 32110:2023

Осигуряване на транзакции в електронната търговия. Терминология (ISO/DIS 32110:2023)

Transaction assurance in E-commerce — Vocabulary

Главна информация

50.20     24.05.2023 г.

50.60    5.07.2023 г.

BDS

ТК-80

Международен стандарт

01.040.35     01.040.03     03.080.30     35.240.63  

Обект и област на приложение

В този стандарт са представени термини и определения в областта на транзакциите при електронната търговия.

Жизнен цикъл

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС ISO 32110:2023
50.20 Начало на официално гласуване
24.05.2023 г.

Свързан проект

Въвежда ISO/FDIS 32110

Преглед

Мнение по проекти и стандарти на национално, европейско и международно ниво може да дадете на етапи 40.20 Обществено допитване, 90.20 Периодичен преглед и 95.20 Предложение за отмяна на чисто национални стандарти.

Членовете на техническия комитет със статут на активно участие имат задължението да гласуват и по проекти на етап 30.20 Гласуване в ТК и 50.20 Официално гласуване.

Мнение по документа можете да дадете, като кликнете върху бутона "Вход“, за да влезте в профила си. Ако нямате профил е необходимо да кликнете върху бутона "Вход“, да се регистрирате, като създадете свой профил, и се върнете в настоящия проект/стандарт.

Вход