Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 1300:2023

Хранилища за ценности. Класификация на ключалки с висока сигурност в съответствие с тяхната устойчивост на неупълномощено отваряне

Secure storage units - Classification for high security locks according to their resistance to unauthorized opening

Главна информация

60.55     16.07.2023 г.

60.60   

BDS

ТК-53

Европейски стандарт

13.310  

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт определя изискванията за ключалки с висока степен на сигурност (HSL) за надеждност, устойчивост на взлом и неоторизирано отваряне заедно с методи за изпитване. Той също така осигурява схема за класифициране на HSL в съответствие с тяхната оценена устойчивост срещу взлом и неразрешено отваряне.
Прилага се за механични и електронни HSL. Следните функции могат да бъдат включени като незадължителни, но те не са задължителни:
а) разпознаваем код за предотвратяване промяната на кода и / или активиране / деактивиране на паралелни кодове;
б) разпознаваем код за деактивиране на зададеното време;
в) интегриране на алармени компоненти или функции;
г) задължения за дистанционно управление;
д) устойчивост на атаки с киселини;
е) устойчивост на рентгенови лъчи;
ж) устойчивост на експлозиви;
з) функции във времето.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1300:2019

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 1300:2023
60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)
16.07.2023 г.

Свързан проект

Въвежда EN 1300:2023