Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN 12354-5:2023

Строителна акустика. Оценяване на акустичните характеристики на сгради чрез експлоатационните характеристики на елементите. Част 5: Нива на звука, които се дължат на обслужващите инсталации

Building acoustics - Estimation of acoustic performance of building from the performance of elements - Part 5: Sounds levels due to the service equipment

Главна информация

50.20     19.01.2023 г.

50.60    2.03.2023 г.

BDS

ТК-82

Европейски стандарт

91.120.20  

Обект и област на приложение

Този документ описва изчислителни модели за оценяване на нивото на звуково налягане в сгради, което се дължи на обслужващите инсталации. Що се отнася до документите за измерване на място (EN ISO 16032 за инженерния метод и EN ISO 10052 за метода за измерване на място), той/ стандартът обхваща санитарни инсталации, механична вентилация, отоплителни и вентилационни инсталации, обслужващи съоръжения, асансьори, улеи за отпадъци, котли, вентилатори, помпи и други спомагателни обслужващи инсталации, като и моторно-задвижвани гаражни врати, а също така може да се прилага и за други инсталации, свързани към или инсталирани в сгради. Оценяването обикновено се основава на измерване на данни, които характеризират и инсталацията (източника) и предаването на звука в сградата. Една и съща инсталация може да бъде съставена от различни въздушни и/или структурни източници на различни места в сградата; стандартът дава известна информация за тези източници и за това как те могат да бъдат характеризирани; моделите на самата инсталация, обаче, са извън обхвата на този стандарт.
Виж повече на английски език.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12354-5:2010

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN 12354-5:2023
50.20 Начало на официално гласуване
19.01.2023 г.

Свързан проект

Въвежда FprEN 12354-5

Преглед

Мнение по проекти и стандарти на национално, европейско и международно ниво може да дадете на етапи 40.20 Обществено допитване, 90.20 Периодичен преглед и 95.20 Предложение за отмяна на чисто национални стандарти.

Членовете на техническия комитет със статут на активно участие имат задължението да гласуват и по проекти на етап 30.20 Гласуване в ТК и 50.20 Официално гласуване.

Мнение по документа можете да дадете, като кликнете върху бутона "Вход“, за да влезте в профила си. Ако нямате профил е необходимо да кликнете върху бутона "Вход“, да се регистрирате, като създадете свой профил, и се върнете в настоящия проект/стандарт.

Вход