Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN ISO 23779:2022

Машини за струйно бластиране. Изисквания за безопасност и околна среда (ISO/DIS 23779:2022)

Shot blasting machinery - safety and environmental requirements (ISO/DIS 23779:2022)

Главна информация

45.99     25.11.2022 г.

50.20    3.03.2023 г.

BDS

ТК-0/ПС-7

Европейски стандарт

77.180     13.110  

Подходящ за МСП

Обект и област на приложение

Този стандарт разглежда машини за струйно бластиране.
Този стандарт обхваща:
— всички значителни опасности, опасни ситуации и опасни събития, свързани с механизмите за бластиране, когато се използват по предназначение и при условията, предвидени от производителя, включително разумно предвидима неправилна употреба;
—мерки за минимизиране на въздействието върху околната среда и енергийното потребление на машини за струйно бластиране.
Обхваща струйни машини за:
— машини за бластиране на колела;
— въздушни бластиращи машини за сухо и мокро бластиране;
— комбинирани машини за бластиране на колела и въздух.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2006/42/EC

Машини

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1248:2001+A1:2009

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN ISO 23779:2022
45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване
25.11.2022 г.

Свързан проект

Въвежда prEN ISO 23779

Въвежда ISO/FDIS 23779