Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN ISO 4484-1:2022

Текстил и текстилни продукти. Пластмасови микрочастици от текстилни материали. Част 1: Определяне на загубата на влакна от тъкани по време на пране (ISO/FDIS 4484-1:2021)

Textiles and textile products - Microplastics from textile sources - Part 1: Determination of material loss from fabrics during washing (ISO 4484-1:2023)

Главна информация

60.55     28.12.2022 г.

60.60   

BDS

ТК-44

Европейски стандарт

59.080.01     13.020.40  

Подходящ за МСП

Обект и област на приложение

Този метод предоставя средство за систематично оценяване загубата на влакна от тъкани по време на пране за постигане на сравними и точни резултати. Обърнато е внимание на най-доброто представяне на реалистични условия на пране, за да се постигнат сравними и точни резултати. Методът е предназначен да оцени загубата на влакна от синтетични и естествени материали .

Жизнен цикъл

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN ISO 4484-1:2022
60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)
28.12.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 4484-1:2023

Въвежда ISO 4484-1:2023