Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС EN ISO 12185:2023

Суров нефт, нефтопродукти и сродни продукти. Определяне на плътност. Лабораторен апарат за измерване на плътност с чувствителен елемент на осцилиращата U тръба (ISO/DIS 12185:2022)

Crude petroleum, petroleum products and related products - Determination of density - Laboratory density meter with an oscillating U tube sensor (ISO/FDIS 12185:2023)

Главна информация

45.99     12.10.2023 г.

50.20    18.01.2024 г.

BDS

ТК-67

Европейски стандарт

75.080     75.180.30  

Подходящ за МСП

Обект и област на приложение

Този международен стандарт описва метод за определяне на плътността на суров нефт и нефтопродукти в интервала от 600 kg/m3 до 1 100 kg/m3, представляващи еднофазни течности при температурата и налягането на изпитване, като се използва апарат за измерване на плътност с осцилираща U тръба.
Този международен стандарт е приложим за течности с каквото и да е налягане на парите, като се вземат мерки възможно по-дълго да останат в еднофазно състояние. Загубите на леки компоненти ще доведат до промени в плътността по време на манипулирането с пробата и определянето на плътността.
Този метод не се използва за калибриране на промишлени апарати за измерване на плътността.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 12185:2002

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС EN ISO 12185:2023
45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване
12.10.2023 г.

Свързан проект

Въвежда FprEN ISO 12185

Въвежда ISO/FDIS 12185