Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 8496:1971/Изменение 1:1978

Сгради безскелетни панелни. Основни технически изисквания

1.01.1978 г.

Главна информация

90.93     24.10.2018 г.

BDS

ТК-56

Чисто национален стандарт

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът се отнася за основните технически изисквания към безскелетните панелни жилищни и обществени (общежития, хотели, училища и пр.) сгради с различни конструктивни схеми и с различна етажност.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 8496:1971

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 8496:1971/Изменение 1:1978
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
24.10.2018 г.