Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 2154:1980/Изменение 1:1985

Вредни вещества във въздуха на работната среда. Определяне концентрацията на сероводород

1.01.1985 г.

Главна информация

60.60     1.01.1985 г.

BDS

ТК-15

Чисто национален стандарт

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът се отнася за фотометричен метод за определяне концентрацията на сероводород във въздуха на работната среда. Методът се прилага за концентрации на сероводород от 0,05 до 100 mg/m3 /пределно допустима концентрация 10 mg/m3/.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 2154:1980

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 2154:1980/Изменение 1:1985
60.60 Публикуван стандарт
1.01.1985 г.