Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 13940:1977/Изменение 1:1980

Производствени сгради на промишлени предприятия. Унификация на конструктивните параметри и конструктивните решения. Основни положения

1.01.1980 г.

Главна информация

90.93     24.10.2018 г.

BDS

ТК-56

Чисто национален стандарт

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът се отнася за следните основни положения по унификацията на производствени и складови сгради към промишлени предприятия и на такива сгради (близки по характер на промишлените)към селскостопански и други предприятия.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 13940:1977

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 13940:1977/Изменение 1:1980
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
24.10.2018 г.