Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 10550:1972/Изменение 1:1978

Вредни вещества във въздуха. Определяне концентрацията на промишления прах

1.01.1978 г.

Главна информация

90.93     5.04.2022 г.

BDS

ТК-15

Чисто национален стандарт

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът се отнася за определяне концентрацията (тегловния дисперсен състав) на промишления прах с размери на частиците от 1 до 60 μm във въздуха на работната среда по два метода — със седиментационна везна и със седиментационна пипета.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 10550:1972

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 10550:1972/Изменение 1:1978
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
5.04.2022 г.