Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 10126:1982/Изменение 1:1987

Течност охлаждаща нискозамръзваща

1.01.1987 г.

Главна информация

90.93     14.02.2022 г.

BDS

ТК-19

Чисто национален стандарт

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 10126:1982

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 10126:1982/Изменение 1:1987
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
14.02.2022 г.