Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 10011:1982/Изменение 2:1983

Машини ковашко-пресови. Общи технически изисквания

1.01.1983 г.

Главна информация

90.93     5.03.2020 г.

BDS

ТК-52

Чисто национален стандарт

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът съответствува на СТ на СИВ 2147-80 в т.т.1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 и 11.
Стандартът се отнася за всички типове ковашко-пресови машини, предназначени за експлоатация в умерената климатична област по БДС 4972-71.
Стандартът определя общите технически изисквания към конструкцията и изработването на механичната част на ковашко-пресовите машини, правилата за приемане и изискванията към опаковката.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 10011:1982

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 10011:1982/Изменение 2:1983
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
5.03.2020 г.