Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 10:1980/Изменение 1:1981

Пластмаси фенолни

1.01.1981 г.
95.99 Отменен стандарт   14.07.2023 г.

Главна информация

95.99     14.07.2023 г.

BDS

ТК-81

Чисто национален стандарт

български  

Купи

Отменен

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС 10:1980

СЕГА

ОТМЕНЕН
БДС 10:1980/Изменение 1:1981
95.99 Отменен стандарт
14.07.2023 г.

СЛЕДВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 10082:2006