Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС ISO 16245:2023

Информация и документация. Кутии, папки за досиета и други обвивки, изработени от целулозни материали, за съхранение на документи от хартия и пергамент (ISO/FDIS 16245:2023)

Information and documentation — Boxes, file covers and other enclosures, made from cellulosic materials, for storage of paper and parchment documents

Главна информация

60.00     17.03.2023 г.

60.60   

BDS

ТК-16

Международен стандарт

01.140.20  

Обект и област на приложение

Този документ определя изисквания към кутии, капаци за папки и други корпуси, изработени от целулоза. материали, които се използват за дългосрочно съхранение на документи на хартия или пергамент.
Този документ е приложим за кутии, изработени от твърд материал или велпапе, и за корици за папки и други корпуси, изработени от хартия или картон.
Този документ може да се прилага и за други видове корпуси за дългосрочно съхранение, като например кутии, портфолиа, и и пликове, изработени от целулозен материал.
Toзи документ не се прилага за съхранение на фотографски материали.
ЗАБЕЛЕЖКА : Изисквания към материалите за съхранение на фотографии са дадени в стандарта ISO 18902 .

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС ISO 16245:2020

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС ISO 16245:2023
60.00 Подготовка за публикуване
17.03.2023 г.

Свързан проект

Въвежда ISO 16245