Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Еврокодове - Сборник 10

Сборник 10 – Проектиране на кули, мачти, комини, пилоти, подкранови конструкции

Eurocodes - Book 10
24.10.2010 г.

Главна информация

60.60     24.10.2010 г.

BDS

ТК-56

Нито един от другите типове

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

БДС EN 1993-3-1 - Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 3-1: Кули, мачти и комини. Кули и мачти
БДС EN 1993-3-2 - Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 3-2: Кули, мачти и комини. Комини
БДС EN 1993-5 - Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 5: Пилоти
БДС EN 1993-6 - Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 6: Подкранови конструкции
БДС EN 1998-6 - Еврокод 8: Проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия. Част 6: Кули, мачти и комини

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
Еврокодове - Сборник 10
60.60 Публикуван стандарт
24.10.2010 г.