Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Еврокодове - Сборник 9

Сборник 9 – Проектиране на силози, резервоари, тръбопроводи

Eurocodes - Book 9
24.10.2010 г.

Главна информация

60.60     24.10.2010 г.

BDS

ТК-56

Нито един от другите типове

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

БДС EN 1991-4 - Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 4: Силози и резервоари
БДС EN 1992-3 - Еврокод 2: Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции. Част 3: Конструкции на резервоари за течности и насипни материали
БДС EN 1993-1-6 - Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-6: Якост и устойчивост на черупкови конструкции
БДС EN 1993-1-7 - Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-7: Пълностенни конструктивни елементи с натоварване извън равнината им
БДС EN 1993-4-1 - Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 4-1: Силози
БДС EN 1993-4-2 - Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 4-2: Резервоари
БДС EN 1993-4-3 - Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 4-3: Тръбопроводи
БДС EN 1998-4 - Еврокод 8: Проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия. Част 4: Силози, резервоари и тръбопроводи

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
Еврокодове - Сборник 9
60.60 Публикуван стандарт
24.10.2010 г.