Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Еврокодове - Сборник 8

Сборник 8 – Проектиране на конструкции срещу въздействие от пожар

Eurocodes - Book 8
24.10.2010 г.

Главна информация

60.60     24.10.2010 г.

BDS

ТК-56

Нито един от другите типове

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

БДС EN 1991-1-2 - Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-2: Основни въздействия. Въздействия върху конструкции, изложени на пожар
БДС EN 1992-1-2 - Еврокод 2: Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции. Част 1-2: Проектиране на конструкции срещу въздействие от пожар
БДС EN 1993-1-2 - Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-2: Проектиране на конструкции срещу въздействие от пожар
БДС EN 1994-1-2 - Еврокод 4: Проектиране на комбинирани стомано-стоманобетонни конструкции. Част 1-2: Основни правила. Проектиране на конструкции срещу въздействие от пожар
БДС EN 1995-1-2 - Еврокод 5: Проектиране на дървени конструкции. Част 1-2: Основни положения. Проектиране на конструкции срещу въздействие от пожар
БДС EN 1996-1-2 - Еврокод 6: Проектиране на зидани конструкции. Част 1-2: Проектиране на конструкции срещу въздействие от пожар

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
Еврокодове - Сборник 8
60.60 Публикуван стандарт
24.10.2010 г.