Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Еврокодове - Сборник 7

Сборник 7 – Натоварване и проектиране на мостове

Eurocodes - Book 7
24.10.2010 г.

Главна информация

60.60     24.10.2010 г.

BDS

ТК-56

Нито един от другите типове

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

БДС EN 1990/А1 - Еврокод: Основни положения за проектиране на строителните конструкции. Приложение А2: Мостове
БДС EN 1991-2 - Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 2: Подвижни натоварвания от трафик върху мостове
БДС EN 1992-2 - Еврокод 2: Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции. Част 2: Мостове
БДС EN 1993-1-11 - Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-11: Проектиране на конструкции с опънати елементи
БДС EN 1993-2 - Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 2: Стоманени мостове
БДС EN 1994-2 - Еврокод 4: Проектиране на комбинирани стомано-стоманобетонни конструкции. Част 2: Основни правила и правила за мостове
БДС EN 1995-2 - Еврокод 5: Проектиране на дървени конструкции. Част 2: Мостове
БДС EN 1998-2 - Еврокод 8: Проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия. Част 2: Мостове

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
Еврокодове - Сборник 7
60.60 Публикуван стандарт
24.10.2010 г.