Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Еврокодове - Сборник 5

Сборник 5 – Геотехническо проектиране

Eurocodes - Book 5
24.10.2010 г.

Главна информация

60.60     24.10.2010 г.

BDS

ТК-56

Нито един от другите типове

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

БДС EN 1997-1 - Еврокод 7: Геотехническо проектиране. Част 1: Основни правила
БДС EN 1997-2 - Еврокод 7: Геотехническо проектиране. Част 2: Изследване и изпитване на земната основа

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
Еврокодове - Сборник 5
60.60 Публикуван стандарт
24.10.2010 г.