Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Еврокодове - Сборник 3

Сборник 3 – Проектиране на сгради със стоманени конструкции

Eurocodes - Book 3
24.10.2010 г.

Главна информация

60.60     24.10.2010 г.

BDS

ТК-56

Нито един от другите типове

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

БДС EN 1993-1-1 - Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-1: Основни правила и правила за сгради
БДС EN 1993-1-3 - Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-3: Общи правила. Допълнителни правила за студено-формовани тънкостенни и равнинни елементи
БДС EN 1993-1-4 - Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-4: Общи правила. Допълнителни правила за неръждаеми стомани
БДС EN 1993-1-5 - Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-5: Равнинни пълностенни елементи
БДС EN 1993-1-8 - Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-8: Проектиране на възли
БДС EN 1993-1-9 - Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-9: Умора
БДС EN 1993-1-10 - Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-10: Ударна жилавост на материала и характеристики напречно на дебелината
БДС EN 1993-1-12 - Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-12: Допълнителни правила за увеличаване на обхвата на EN 1993 до стомана клас S 700

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
Еврокодове - Сборник 3
60.60 Публикуван стандарт
24.10.2010 г.