Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Еврокодове - Сборник 1

Сборник 1 – Общи принципи за проектиране и натоварвания за сгради

Eurocodes - Book 1
24.03.2010 г.

Главна информация

60.60     24.03.2010 г.

BDS

ТК-56

Нито един от другите типове

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

БДС EN 1990 - Еврокод: Основни положения за проектиране на строителните конструкции
БДС EN 1991-1-1 - Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-1: Основни въздействия. Плътности, собствени тегла и полезни натоварвания в сгради
БДС EN 1991-1-3 - Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-3: Основни въздействия. Натоварване от сняг
БДС EN 1991-1-4 - Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-4: Основни въздействия. Натоварване от вятър
БДС EN 1991-1-5 - Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-5: Основни въздействия. Температурни въздействия
БДС EN 1991-1-6 - Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-6: Основни въздействия. Въздействия по време на изпълнение
БДС EN 1991-1-7 - Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-7: Основни въздействия. Случайни въздействия
БДС EN 1991-3 - Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 3: Въздействия от кранове и машини

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
Еврокодове - Сборник 1
60.60 Публикуван стандарт
24.03.2010 г.