Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС 17413:2023

Течни горива. Определяне на специфичната топлина на изгаряне чрез калориметрична бомба

Liquid fuels. Determination of heat of combustion by bomb calorimeter
15.05.2023 г.

Главна информация

60.60     15.05.2023 г.

BDS

ТК-67

Чисто национален стандарт

75.160.20  

български  

Подходящ за МСП

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ се отнася за калориметричен метод за определяне на горната и изчисляване на долната специфична топлина на изгаряне на течни горива (автомобилни и авиационни бензини, горива за реактивни и дизелови двигатели, газотурбинни и котелни горива), въглеводородни и кислородсъдържащи компоненти за течни горива.
ЗАБЕЛЕЖКА: Специфичната топлина на изгаряне се представя в джаул за килограм, J/kg. За представяне на специфичната топлина на изгаряне на нефтените горива се използва MJ/kg, като 1 MJ/kg = 1 000 000 J/kg.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
СТ на СИВ 3965:1983

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС 17413:2023
60.60 Публикуван стандарт
15.05.2023 г.