Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС 17413:2022

Течни горива. Определяне на специфичната топлина на изгаряне чрез калориметрична бомба

Liquid fuels. Determination of heat of combution by bomb calorimeter

Главна информация

30.20     3.10.2022 г.

30.60    3.12.2022 г.

BDS

ТК-67

Чисто национален стандарт

75.160.20  

Подходящ за МСП

Обект и област на приложение

Този документ се отнася за калориметричен метод за определяне на горната и изчисляване на долната специфична топлина на изгаряне на течни горива (автомобилни и авиационни бензини, горива за реактивни и дизелови двигатели, газотурбинни и котелни горива), въглеводородни и кислородсъдържащи компоненти за течни горива.
ЗАБЕЛЕЖКА: Специфичната топлина на изгаряне се представя в джаул за килограм, J/kg. За представяне на специфичната топлина на изгаряне на нефтените горива се използва MJ/kg, като 1 MJ/kg = 1 000 000 J/kg.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

Отменя и заменя
СТ на СИВ 3965:1983

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС 17413:2022
30.20 Начало на гласуване в ТК
3.10.2022 г.

Преглед

Мнение по проекти и стандарти на национално, европейско и международно ниво може да дадете на етапи 40.20 Обществено допитване, 90.20 Периодичен преглед и 95.20 Предложение за отмяна на чисто национални стандарти.

Членовете на техническия комитет със статут на активно участие имат задължението да гласуват и по проекти на етап 30.20 Гласуване в ТК и 50.20 Официално гласуване.

Мнение по документа можете да дадете, като кликнете върху бутона "Вход“, за да влезте в профила си. Ако нямате профил е необходимо да кликнете върху бутона "Вход“, да се регистрирате, като създадете свой профил, и се върнете в настоящия проект/стандарт.

Вход