Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

prБДС 17413:2023

Течни горива. Определяне на специфичната топлина на изгаряне чрез калориметрична бомба

Liquid fuels. Determination of heat of combustion by bomb calorimeter

Главна информация

40.60     27.03.2023 г.

BDS

ТК-67

Чисто национален стандарт

75.160.20  

Подходящ за МСП

Обект и област на приложение

Този документ се отнася за калориметричен метод за определяне на горната и изчисляване на долната специфична топлина на изгаряне на течни горива (автомобилни и авиационни бензини, горива за реактивни и дизелови двигатели, газотурбинни и котелни горива), въглеводородни и кислородсъдържащи компоненти за течни горива.
ЗАБЕЛЕЖКА: Специфичната топлина на изгаряне се представя в джаул за килограм, J/kg. За представяне на специфичната топлина на изгаряне на нефтените горива се използва MJ/kg, като 1 MJ/kg = 1 000 000 J/kg.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
СТ на СИВ 3965:1983

СЕГА

ПРОЕКТ
prБДС 17413:2023
40.60 Край на общественото допитване
27.03.2023 г.